Kiritsuke Sashimi knife 300mm Silver 3 steel mirror finish Shogo Yamatsuka , Sakai takayuki

Kiritsuke Sashimi knife 300mm Silver 3 steel mirror finish Shogo Yamatsuka , Sakai takayuki
Knife type: Kiritsuke Sashimi knife
Blade finish: Kasumi-mirror finish
Handle: ebony handle
Black smith: Shogo Yamatsuka
Blade attcher: Hirotsugu Tosa
aIMG_7554